Potrzebujesz informacji?

TEL: 690 519 873 | FORMULARZ | E-MAIL: biuro@fullfinance.pl


Ubezpieczenia

Głównym celem ubezpieczeń jest zapewnienie ochrony osobie ubezpieczonej i osobom bliskim przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych, a także uniknięciu problemów finansowych związanych ze stratami wywołanymi przez czynniki zewnętrzne oraz zapewnieniu poczucia większego bezpieczeństwa przy podejmowaniu decyzji (np. o wzięciu kredytu hipotecznego) związanych z długoletnim obciążeniem finansowym.   Doradcy finansowi Full finance.pl: pomogą wybrać rodzaj i zakres ochrony; dopasują wysokość […]

więcej>>

Kredyty

Znalezienie odpowiedniego kredytu nie jest sprawą prostą. Na rynku działa bardzo wiele instytucji finansujących zakup mieszkania lub domu kredytem hipotecznym, a także oferujących pożyczki gotówkowe lub zachęcających do zadłużenia się na inny cel. Rolą niezależnego doradcy jest porównanie ofert, wskazanie zalet i wad poszczególnych produktów, oraz pomoc w wyborze i wynegocjowaniu najkorzystniejszej oferty.     Decydując się na […]

więcej>>

Inwestycje

Pomnażanie kapitału jest sztuką. Rolą Twojego dedykowanego doradcy finansowego jest nie tylko pomoc w wyborze optymalnej oferty dla Ciebie, ale kluczową kwestią jest profesjonalna i rzetelna pomoc w zarządzaniu Twoimi pieniędzmi. Niezależność Full finance.pl od jakiejkolwiek instytucji finansowej daje naszym Klientom pewność, że doradca finansowy obiektywnie: przedstawi najlepsze rozwiązania inwestycyjne, pomoże w […]

więcej>>

Odszkodowania

Odszkodowanie jest podstawowym rodzajem świadczenia jakie przysługuje poszkodowanemu w przypadku wyrządzenia mu szkody na jego osobie. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w […]

więcej>>